Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Distrikts- og digitaliseringsministeren DIKOD (1 - 14 av 14)
 • Skriftlig spørsmål fra Olav Urbø (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1023 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Til behandling

  Senterpartiet har gjentatte ganger tatt opp bekymringen for at utfasingen av kobbernettet fører til at mange innbyggere mister tilgang til telefon og internett. Innbyggerne i Bondal i Hjartdal kommune ble lovet fullgode alternativer når kobbernettet ble koblet ut. Dette har ikke skjedd og den manglende telefondekning fører til stor bekymring i bygda. Hva gjør statsråden for å sikre at alle som mister kobbernettet får fullgode alternativer?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Til behandling

  EU-forordningen om at nettplattformer skal fjerne terrorrelatert innhold innen en time er omdiskutert fordi den innebærer en viss grad av myndighetsoverføring til andre stater. Har regjeringen gjort en vurdering av hvorvidt denne forordningen er EØS-relevant og dermed vil bli innlemmet i norsk lovverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:943 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 20.01.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil statsråden ta initiativ til å bidra til å styrke IT sikkerheten i kommunene, og i så fall hvordan tenker statsråden at en slik styrking av IT sikkerheten i kommuner og fylker kan foregå?
 • Skriftlig spørsmål fra Eirik Sivertsen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:742 (2020-2021)

  Innlevert: 12.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Besvart: 21.12.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hvor stor sysselsettingsnedgang har man anslått knyttet til andre ekstraordinære omstillingsmidler de siste 5 årene (som Andøy, Sør-Varanger m.m.) før det ble foreslått en bevilgning, og hvor mye fikk disse kommunene bevilget samlet sett?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:732 (2020-2021)

  Innlevert: 11.12.2020

  Sendt: 14.12.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 17.12.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Regjeringen og Frp har vedtatt å legge ned Indre Finnmark tingrett/Sis-Finnmárkku diggegoddi uten høring og konsultasjon med Sametinget, den aktuelle tingretten eller de berørte kommunene. Vil kommunalministeren omgående gripe inn overfor justis- og beredskapsministeren for å stanse nedleggelsen av Indre Finnmark tingrett/Sis-Finnmárkku diggegoddi som selvstendig domstol slik at Norge ikke risikerer å bryte Grunnlovens §108, ILO-konvensjonens 169 artikkel 2 og 6 samt FNs erklæring om urfolks rettigheter?
 • Skriftlig spørsmål fra Ulf Isak Leirstein (Uav) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:674 (2020-2021)

  Innlevert: 08.12.2020

  Sendt: 09.12.2020

  Besvart: 16.12.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hvordan ser statsråden for seg oppfølgingen av anbefalingene i rapporten fra Telemarksforskning den 18. mars 2020 om de nasjonale minoritetene, og da spesielt med henblikk på anbefalingen om at det bør opprettes en uavhengig granskningsgruppe som går igjennom alle sider av saken knyttet til RT-fondet og -senteret?
 • Skriftlig spørsmål fra Runar Sjåstad (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:648 (2020-2021)

  Innlevert: 04.12.2020

  Sendt: 04.12.2020

  Besvart: 11.12.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hvordan vil distrikts- og digitaliseringsministeren bidra til å avhjelpe pakkereisearrangørene i distriktene som må stille garantier til Reisegarantifondet?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til næringsministeren

  Dokument nr. 15:605 (2020-2021)

  Innlevert: 29.11.2020

  Sendt: 30.11.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 09.12.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil ministeren sikre at vi får etablert det finansielle grunnlaget for å etablere minst tre nasjonale European Digital Innovation Hubs?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:587 (2020-2021)

  Innlevert: 27.11.2020

  Sendt: 27.11.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 09.12.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hvordan vil statsråden følge opp stortinget sitt vedtak om å utarbeide en veileder for hvordan man kan ta vare på eldre bygg gjennom bruksendring til ny aktivitet?
 • Skriftlig spørsmål fra Une Bastholm (MDG) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:560 (2020-2021)

  Innlevert: 24.11.2020

  Sendt: 25.11.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 02.12.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Stortinget har bevilget 200 millioner til å kompensere næringsliv som rammes av lokale smittevernrestriksjoner. Regjeringen har meldt at behovet for denne ordningen har “falt bort” fordi en generell kompensasjonsordning er planlagt fra etter nyttår. I lys av den siste tidens utvikling i f.eks serveringsbransjen, mener statsråden fremdeles at behovet for ordningen har falt bort, eller kan vi forvente at de bevilgede midlene snarest lyses ut og gjøres tilgjengelig for bedrifter i krise?
 • Skriftlig spørsmål fra Trond Giske (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:508 (2020-2021)

  Innlevert: 20.11.2020

  Sendt: 20.11.2020

  Besvart: 26.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil regjeringen gjøre nye vurderinger av plassering av kommuner i ulike soner for arbeidsgiveravgiften når sentraliseringen gjør at arbeidsplasser forsvinner og næringsutviklingen er svak?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils T. Bjørke (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:494 (2020-2021)

  Innlevert: 18.11.2020

  Sendt: 19.11.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 27.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Talet på registrerte sysselsette i statleg forvaltning på Voss har minka med 94 i åra 2013-2019. Nabokommunane Ulvik, Vaksdal, Vik og Aurland har til saman mista 76 sysselsette i statlig forvaltning i perioden. Til samanlikning er talet i Bergen auka med 3 165. Kva er forklaringa på denne endringa; kva for arbeidsplassar er det som har vorte borte i Voss og i nabokommunane, og kva for arbeidsplassar har vorte styrka i Bergen?
 • Skriftlig spørsmål fra Hans Andreas Limi (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:287 (2020-2021)

  Innlevert: 29.10.2020

  Sendt: 30.10.2020

  Besvart: 05.11.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva er status i arbeidet med den lokale kompensasjonsordningen nå tre/fire uker etter vedtak og vil statsråden ta grep slik at ordningen raskt kan komme på plass?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:28 (2020-2021)

  Innlevert: 04.10.2020

  Sendt: 05.10.2020

  Besvart: 12.10.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil regjeringen føye seg etter Telenor sitt ønske om å ikke ha tilbudsplikt for andre leverandører i sitt nye bredbåndsnett som skal erstatte det gamle kobbernettet, eller vurderer regjeringen det slik at Telenor har en særlig sterkt markedstilling og derfor må forvente særlige krav?