Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Distrikts- og digitaliseringsministeren DIKOD (1 - 20 av 30)
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2649 (2019-2020)

  Innlevert: 16.09.2020

  Sendt: 17.09.2020

  Til behandling

  Viser til den pågående prosessen med utbygging av 5G-nett i Norge. Kan statsråden garantere at det ikke vil bli satt opp basestasjoner for 5G-nett ved den minste mistanke om sikkerhetsrisiko eller dersom det er annen faglig tvil knyttet til utbyggingen?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2648 (2019-2020)

  Innlevert: 16.09.2020

  Sendt: 17.09.2020

  Til behandling

  Viser til at Huawei skal stå for noe av utbyggingen av 5G-nettet i Norge. I hvilke geografiske områder vil Huaweis andel av utbyggingen komme, og kan jeg be om oversikt på regionalt nivå, kommunalt nivå, og bydelsnivå?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2591 (2019-2020)

  Innlevert: 11.09.2020

  Sendt: 11.09.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 18.09.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Sentraliseringen har virkelig skutt fart under Solbergs regjeringstid, og folketallet faller særlig i Nordland. Åtte år med Senterpartiet i regjering førte til at 255 kommuner hadde folketallsvekst (i 2013), mens seks år med Høyre i regjering har ført til at bare 128 kommuner har folketallvekst (i 2019). Politikk er viktig for landets utvikling, så hvorfor fører regjeringa en sentraliseringspolitikk som utarmer stadig flere kommuner?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2573 (2019-2020)

  Innlevert: 10.09.2020

  Sendt: 10.09.2020

  Besvart: 18.09.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva har regjeringen spilt inn til EU i denne prosessen og hvordan vil regjeringen konkret følge opp for å ivareta norske intresser i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Heidi Greni (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2431 (2019-2020)

  Innlevert: 27.08.2020

  Sendt: 28.08.2020

  Besvart: 04.09.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Innbyggere i Midte-Gauldal opplever nå at Telenor ikke retter opp feil som oppstår på kobbernettet etter uvær, begrunnelsen er at kobbernettet skal fases ut. Det betyr at innbyggerne ikke har et fungerende mobil og bredbåndstilbud. Vil statsråden sørge for at innbyggerne i Midtre-Gauldal tilbys et tilfredsstillende mobil – og bredbåndstilbud?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2411 (2019-2020)

  Innlevert: 26.08.2020

  Sendt: 26.08.2020

  Besvart: 02.09.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kva meiner distrikts og digitaliseringsministeren er hovudårsakene til at folketalsutviklinga igjen går i negativ lei i mange distriktskommunar i høve tala frå 2013, og kva vil statsråden gjere for å snu folketalsutviklinga i distrikta i ei positiv lei?
 • Skriftlig spørsmål fra Liv Signe Navarsete (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2410 (2019-2020)

  Innlevert: 26.08.2020

  Sendt: 26.08.2020

  Besvart: 02.09.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kan statsråden stadfeste at dei distriktspolitiske konsekvensane av regjeringa sine reformer er utgreidde etter utgreiingsinstruksen før dei vart gjennomførte, og i så fall, gjere greie for om resultatet av utgreiingane viste at reformene kunne påverke folketalsutviklinga i mange distriktskommunar negativt?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2376 (2019-2020)

  Innlevert: 21.08.2020

  Sendt: 24.08.2020

  Besvart: 31.08.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil distriktsminsiteren ta intiativ til å endre forskriften slik at den ikke blir distriktsfiendtlig?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2275 (2019-2020)

  Innlevert: 14.08.2020

  Sendt: 14.08.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 21.08.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kan statsråden legge frem oversikt over antallet statlige arbeidsplasser i hvert fylke i 4. kvartal 2013 og 2019, oversikt over hvert fylkes relative andel av alle statlige arbeidsplasser i Norge i 2013 og 2019, og utviklingen i statlige arbeidsplasser i de enkelte kommunene i Nordland?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2144 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 06.07.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva er status i forhandlingene om differensiert arbeidsgiveravgift, og kan statsråden garantere at ordningen blir minst like god fra 2021 og i årene fremover?
 • Skriftlig spørsmål fra Erlend Wiborg (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2141 (2019-2020)

  Innlevert: 30.06.2020

  Sendt: 30.06.2020

  Besvart: 03.07.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kan statsråden gi en oversikt som viser nivå på årlig støtte i kroner fra staten for å stimulere til bedre bredbånd og/eller mobildekning, samt beskrive hvilke endringer er gjort i regimet for å gjøre det mer treffsikkert over tid, og fremskaffe oversikt som viser på dekning av bredbånd og mobil pr fylke i for eksempel 2005, 2013 og 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Kari Henriksen (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:2070 (2019-2020)

  Innlevert: 28.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 03.07.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva vil samferdselsministeren gjøre for å sikre at hele Agder, og spesielt nevnte område har mobildekning?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2087 (2019-2020)

  Innlevert: 27.06.2020

  Sendt: 29.06.2020

  Besvart: 07.07.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  I mindre kystsamfunn er det mulig å leve gode liv og muligheter for lønnsom næringsvirksomhet. Behovet for å bunkre drivstoff, til en pris som kan sammenliknes med prisen i byene er viktig for verdiskaping i eksempelvis øysamfunn i Nordland. Det gir en bedre miljø- og fordelingspolitikk om båter ikke går til nærmeste by for å bunkre, men kan bunkre i små kystsamfunn til samme pris. Det vil styrke handelen i mindre samfunn. Vil distriktsministeren komme med en transportstøtteløsning som utgjevne forskjellene på fraktprisene?
 • Skriftlig spørsmål fra Nils Kristen Sandtrøen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1967 (2019-2020)

  Innlevert: 17.06.2020

  Sendt: 18.06.2020

  Besvart: 25.06.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil statsråden gjøre noe for å bedre mobildekningen i Innlandet?
 • Skriftlig spørsmål fra Steinar Karlstrøm (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1892 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 12.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 19.06.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Forutsigbare rammebetingelser er avgjørende for alle aktører som berøres av mobilmarkeds-reguleringen. Hvordan vurderer regjeringen at denne forutsigbarheten er ivaretatt for markedsaktørene i spørsmålet om betalingsutsettelse for ett av selskapene for frekvenser som ble innkjøpt på frekvensaksjonen i 2019?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1891 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 12.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 19.06.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hvilke betingelser stiller regjeringen for å innvilge statsstøtte i form av betalingsutsettelser på over en halv milliard kroner til en enkeltstående operatør i mobilmarkedet, og hvordan skal myndighetene overvåke og kontrollere at disse betingelsene overholdes?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1890 (2019-2020)

  Innlevert: 11.06.2020

  Sendt: 12.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 19.06.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Regjeringen har gitt betalingsutsettelser for innkjøpte frekvenser og løpende frekvensavgifter i mobilnettet til et enkeltstående selskap. Er lignende ordninger blitt tilbudt andre aktører som konkurrerer i det samme markedet?
 • Skriftlig spørsmål fra Siv Mossleth (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1825 (2019-2020)

  Innlevert: 04.06.2020

  Sendt: 05.06.2020

  Besvart: 11.06.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Telenor faser ut kobbernettet over hele landet, og mange får tilbud om Hjemmebredbånd Mobil i stedet. Dersom dette tilbudet har så lav ytelse og stabilitet at det ikke kan godkjennes når bredbåndsutbygging finansiere med offentlige midler, hvordan kan statsråden godta at dette produktet skal være alternativet Telenor tilbyr når de faser ut kobbernettet, og hva kan gjøres når levedyktige grender ikke får bredbåndsutbygging til tross for tilskudd til bredbåndsutbygging?
 • Skriftlig spørsmål fra Gisle Meininger Saudland (FrP) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1795 (2019-2020)

  Innlevert: 02.06.2020

  Sendt: 03.06.2020

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 11.06.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva vil statsråden gjøre for å bedre mobiltelefondekningen på Fv. 465 mellom Farsund og Kvinesdal, og vil statsråden ta kontakt med kommunene for å være behjelpelig med en løsning?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1458 (2019-2020)

  Innlevert: 28.04.2020

  Sendt: 29.04.2020

  Besvart: 08.05.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Er det fra statsrådens side ønskelig at Telenor ASA bidrar til en samfunnsøkonomisk billigere utbygging av fibernett gjennom at lokale nettoperatører får tilgang til, overta eller kjøpe rør og ledningsnett til områder der det ikke er utbygd fibernett?