Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Distrikts- og digitaliseringsministeren DIKOD (1 - 20 av 31)
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2126 (2020-2021)

  Innlevert: 05.05.2021

  Sendt: 06.05.2021

  Til behandling

  Flere beboere i Bærumsmarka vil stå igjen uten tilfredsstillende telefon- og internettforbindelse når Telenor i juni kobler ut kobbernettet. Synes statsråden det høres ut som om Telenor her oppfyller sine leveringsforpliktelser, og er dette eksemplet i tråd med regjeringens uttalelser om at ingen skal få et dårligere tilbud når kobbernettet kobles ut; vil statsråden ta opp dette med Telenor, og forstår hun den fortvilte situasjonen de berørte beboerne nå er havnet i?
 • Skriftlig spørsmål fra Mona Fagerås (SV) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:2106 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 04.05.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 11.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Mener ministeren det bidrar til folketallsvekst i distriktene når Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet sentraliserer sitt Nord-Norgekontor fra Lødingen til Tromsø, og vil ministeren gripe inn for å stanse prosessen?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsunn Lyngedal (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2105 (2020-2021)

  Innlevert: 03.05.2021

  Sendt: 04.05.2021

  Besvart: 11.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil statsråden sikre at de to ansatte ved Nasjonal kommunikasjonsmyndighet beholder sine arbeidsplasser på Lødingen i Vesterålen og ikke blir sentralisert til Tromsø?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til barne- og familieministeren

  Dokument nr. 15:2057 (2020-2021)

  Innlevert: 28.04.2021

  Sendt: 28.04.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 05.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kan statsråden redegjøre for hvilke praktisk mulig løsninger det er for foreldre som er pårørende og støttepersoner til sine barn med spesielle behov for at de kan få tilgang til nødvendig informasjon på digitale plattformer?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:2031 (2020-2021)

  Innlevert: 26.04.2021

  Sendt: 27.04.2021

  Besvart: 04.05.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Når bør alle norske husstander ha tilgang til internett, og når vil Regjeringen legge frem en rett til bredbånd?
 • Skriftlig spørsmål fra Øystein Langholm Hansen (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1981 (2020-2021)

  Innlevert: 21.04.2021

  Sendt: 21.04.2021

  Besvart: 26.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Mener statsråden at Telenor oppfyller sin leveringsplikt, slik både de og statsråden hevder med jevne mellomrom?
 • Skriftlig spørsmål fra Marit Knutsdatter Strand (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1867 (2020-2021)

  Innlevert: 09.04.2021

  Sendt: 09.04.2021

  Besvart: 15.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Nedstengning som smitteverntiltak har ført til at demokratiske organ og møter også har blitt langt mer digitale, som kommunestyrer og eldreråd. Samtidig har ikke alle eldreråd og eldre tilgang på digitale verktøy og digital kompetanse som gjør at får deltatt. Det er krav om at eldrerådet skal få forelagt saker som berører de eldre. Hva gjør statsråden for å sikre at eldreråd i kommunene også får ta del i digitaliseringen, og at deres medvirkning ikke blir redusert i det politiske arbeidet når fysiske møter blir digitale?
 • Skriftlig spørsmål fra Elise Bjørnebekk-Waagen (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:1843 (2020-2021)

  Innlevert: 07.04.2021

  Sendt: 07.04.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 14.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil regjeringen ta initiativ til at den kommunale kompensasjonsordning tilføres flere midler som gjøres tilgjengelig for kommuner i samme situasjon som Sarpsborg?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til finansministeren

  Dokument nr. 15:1819 (2020-2021)

  Innlevert: 28.03.2021

  Sendt: 06.04.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 14.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Det er i flere omganger blitt lovet utbetalinger til kommunene for bruk til bedrifter som faller utenfor de ordinære koronarelaterte støtteordningene. Senest i forbindelse med nedstengingen som trådte i kraft denne uken ble det lovet nye 500 millioner. Kan det bes om en oversikt over fordelingen av midlene hittil per kommune, inkludert allerede utbetalte og de foreløpig varslede utbetalingene?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1757 (2020-2021)

  Innlevert: 23.03.2021

  Sendt: 24.03.2021

  Besvart: 07.04.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hvor mange husstander i spredtbygde strøk vil få bredbånd som en direkte følge av rabatten for distriktsutbygging i den kommende 5G-auksjonen?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1732 (2020-2021)

  Innlevert: 21.03.2021

  Sendt: 22.03.2021

  Besvart: 26.03.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva gjør statsråden for å hjelpe kommunene med utbygging og finansiering av bredbånd og vil statsråden rydde i regelverket slik at kommunene kan føre opp utgiften som en investering?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1618 (2020-2021)

  Innlevert: 12.03.2021

  Sendt: 12.03.2021

  Besvart: 19.03.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kan statsråden love at myndighetene har kontroll på at ingen mister fasttelefonen før andre telefonløsninger som er minst like gode som fasttelefon er etablert?
 • Skriftlig spørsmål fra Sverre Myrli (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1337 (2020-2021)

  Innlevert: 17.02.2021

  Sendt: 18.02.2021

  Besvart: 25.02.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  En innbygger bosatt i nybygd hus sentralt på Skarnes i Sør-Odal i Innlandet har i flere måneder ventet på bredbåndstilknytning. Leverandøren er i realiteten i en monopolsituasjon, og for vedkommende innbygger oppfattes det som om det ikke er mulig å få gjort noe med den fortvilte situasjonen. På andre områder, som strøm og telefon, har leverandørene forpliktelser overfor innbyggerne. Hvilke rettigheter har en innbygger når en leverandør ikke leverer bredbåndstjenester som forutsatt og avtalt?
 • Skriftlig spørsmål fra Helge André Njåstad (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1277 (2020-2021)

  Innlevert: 11.02.2021

  Sendt: 11.02.2021

  Besvart: 19.02.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil distriktsministeren ta initiativ til å gjøre mulighetene i eiendomsskatteloven mer kjent som et viktig bidrag for å avhjelpe reiselivsnæringen og hoteller med stor historisk verdi?
 • Skriftlig spørsmål fra Willfred Nordlund (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1196 (2020-2021)

  Innlevert: 04.02.2021

  Sendt: 05.02.2021

  Besvart: 12.02.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  I forbindelse med innstillinga om dagligvarekonkurranse (Innst. 185. S 2020-2021) fremkommer det at regjeringen planlegger å gjennomføre en ekstern gjennomgang av Merkur-programmet, som skal se på avgrensninger og innhold i programmet, både når det gjelder formålet og virkningene av tilskuddsordningene. Vil det i den forbindelse også være aktuelt å vurdere om butikker i distriktene som i dag ikke har tilstrekkelig egenkapital eller mulighet til å opparbeide et tilstrekkelig overskudd for medfinansierig kan få investeringsstøtte?
 • Skriftlig spørsmål fra Torgeir Knag Fylkesnes (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1143 (2020-2021)

  Innlevert: 31.01.2021

  Sendt: 01.02.2021

  Besvart: 08.02.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Viser til statssekretær Raymond Robertsen, visstnok som privatperson, har deltatt i konflikter i Nordkapp kommune, bla gjennom kontakt med administrasjonen i kommunen som er hans tidligere arbeidsgiver. Er det uproblematisk for statsråden at egen statssekretær bidrar i en lokalpolitisk konflikt, som privatperson?
 • Skriftlig spørsmål fra Tore Hagebakken (A) til samferdselsministeren

  Dokument nr. 15:1077 (2020-2021)

  Innlevert: 26.01.2021

  Sendt: 26.01.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 04.02.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva vil regjeringen gjøre for å hindre at alle de som ikke har tilgang på BankID ekskluderes fra informasjon og internettbruk?
 • Skriftlig spørsmål fra Olav Urbø (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:1023 (2020-2021)

  Innlevert: 21.01.2021

  Sendt: 22.01.2021

  Besvart: 28.01.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Senterpartiet har gjentatte ganger tatt opp bekymringen for at utfasingen av kobbernettet fører til at mange innbyggere mister tilgang til telefon og internett. Innbyggerne i Bondal i Hjartdal kommune ble lovet fullgode alternativer når kobbernettet ble koblet ut. Dette har ikke skjedd og den manglende telefondekning fører til stor bekymring i bygda. Hva gjør statsråden for å sikre at alle som mister kobbernettet får fullgode alternativer?
 • Skriftlig spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (FrP) til utenriksministeren

  Dokument nr. 15:1009 (2020-2021)

  Innlevert: 20.01.2021

  Sendt: 21.01.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 27.01.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  EU-forordningen om at nettplattformer skal fjerne terrorrelatert innhold innen en time er omdiskutert fordi den innebærer en viss grad av myndighetsoverføring til andre stater. Har regjeringen gjort en vurdering av hvorvidt denne forordningen er EØS-relevant og dermed vil bli innlemmet i norsk lovverk?
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til kommunal- og moderniseringsministeren

  Dokument nr. 15:943 (2020-2021)

  Innlevert: 13.01.2021

  Sendt: 14.01.2021

  Rette vedkommende: Distrikts- og digitaliseringsministeren

  Besvart: 20.01.2021 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Vil statsråden ta initiativ til å bidra til å styrke IT sikkerheten i kommunene, og i så fall hvordan tenker statsråden at en slik styrking av IT sikkerheten i kommuner og fylker kan foregå?