Skriftlige spørsmål og svar

Liste over skriftlige besvarelser. Skriftlige spørsmål er en kort spørsmålsform, og er ikke gjenstand for debatt i Stortinget.

Avgrens utvalget

Finn spørsmål til skriftlig besvarelse etter

Distrikts- og digitaliseringsministeren DIKOD (1 - 8 av 8)
 • Skriftlig spørsmål fra Stein Erik Lauvås (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:990 (2019-2020)

  Innlevert: 17.02.2020

  Sendt: 17.02.2020

  Besvart: 24.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva vil distriktsministeren konkret gjøre i denne saken?
 • Skriftlig spørsmål fra Roy Steffensen (FrP) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:937 (2019-2020)

  Innlevert: 12.02.2020

  Sendt: 13.02.2020

  Besvart: 19.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Er statsråden av den oppfatning at næringspolitikken til Oslo Høyre ville vært konkurs om den var en bedrift?
 • Skriftlig spørsmål fra Åsmund Aukrust (A) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:908 (2019-2020)

  Innlevert: 10.02.2020

  Sendt: 11.02.2020

  Besvart: 18.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Kan distriktsministeren redegjøre for hvordan titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet fordi regjeringa har sagt nei til oljeaktivitet i områdene Lofoten, Vesterålen og Senja?
 • Skriftlig spørsmål fra Lars Haltbrekken (SV) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:906 (2019-2020)

  Innlevert: 10.02.2020

  Sendt: 10.02.2020

  Besvart: 17.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Statsråden skriver til NTB 9. februar at: "Et ja til vern av LoVeSe vil føre til at titusenvis av distriktsarbeidsplasser forsvinner ut av landet." Kan jeg be statsråden legge fram regnestykket bak denne påstanden og en oversikt over hvor mange arbeidsplasser som har forsvunnet siden 2013 pga. den sittende regjeringens nei til å konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja, for oljeboring?
 • Skriftlig spørsmål fra Jenny Klinge (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:827 (2019-2020)

  Innlevert: 31.01.2020

  Sendt: 31.01.2020

  Besvart: 06.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Ferjeopprøret som pågår handlar om at folk bør sleppe å bli ruinerte når dei skal på arbeid. Regjeringa har begynt å tala varmare om å få folk til å bu i distrikta, ein enkel måte å oppnå det motsette på, er å fjerne pendlarfrådrag og sørgje for at ferjebillettprisane veks seg urimeleg høge. Der lukkast regjeringa godt. Kjem distriktsministeren til å engasjere seg overfor resten av regjeringa for å sørgje for at nivået på ferjebillettane blir akseptable og slik sikre at folk lettare kan halde fram med å bu i distrikta?
 • Skriftlig spørsmål fra Trygve Slagsvold Vedum (Sp) til distrikts- og digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:783 (2019-2020)

  Innlevert: 27.01.2020

  Sendt: 27.01.2020

  Besvart: 03.02.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hva har distriktsministeren ansvar for, og hvilke områder og oppgaver vil statsråden være konstitusjonelt ansvarlig for overfor Stortinget?
 • Skriftlig spørsmål fra Kirsti Leirtrø (A) til digitaliseringsministeren

  Dokument nr. 15:758 (2019-2020)

  Innlevert: 23.01.2020

  Sendt: 23.01.2020

  Besvart på vegne av: Digitaliseringsministeren

  Besvart: 31.01.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  I lokalavisa Fosna-folket kunne vi 22. januar lese om en gårdbruker som har manglet mobildekning siden 4. januar. Hvilke krav har mobiloperatør til leveranse og oppetid på sitt mobilnett?
 • Skriftlig spørsmål fra Sigbjørn Gjelsvik (Sp) til arbeids- og sosialministeren

  Dokument nr. 15:685 (2019-2020)

  Innlevert: 12.01.2020

  Sendt: 13.01.2020

  Rette vedkommende: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart på vegne av: Kommunal- og moderniseringsministeren

  Besvart: 31.01.2020 av distrikts- og digitaliseringsminister Linda Hofstad Helleland

  Hvilke begrensninger legger arbeidsmiljøloven, og eventuelt andre lover, på arbeidsgivers anledning til å foreta kredittsjekk o.l. av hhv. ansatte og arbeidssøkere, i hvor stor grad foretas slike kartlegginger i dag og skjer det i økende grad, og ser statsråden behov for endring i lov eller forskrift knyttet til dette?