Interpellasjon fra Terje Breivik (V) til arbeids- og sosialministeren

Interpellasjon nr. 28 (2020-2021)
Om grep for å møte utfordringene med at arbeidsmiljøloven ikke er tilpasset en ny arbeidshverdag med økt bruk av hjemmekontor og mer fleksibilitet i når arbeidet utføres
Datert: 12.02.2021
Besvart: 11.03.2021 av arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen

Terje Breivik (V)

Spørsmål

Terje Breivik (V): Arbeidsmiljøloven er ikke tilpasset en ny arbeidshverdag, verken i et kortsiktig eller langsiktig perspektiv, med økt bruk av hjemmekontor og større grad av fleksibilitet i når arbeidet utføres. Det er problematisk for både arbeidstakere og arbeidsgivere. Arbeidstakere må ha den samme tryggheten knyttet til arbeidsmiljø, rettigheter og rammeverk som i den "gamle" arbeidsdagen hvor arbeidet foregikk i arbeidsgivers lokaler. Arbeidsgiver må ha noe større fleksibilitet knyttet til beskrivelsen av normalarbeidsdag, kveldsarbeid m.m. og hva som skal tilrettelegges på arbeidsplassen samt en tydeliggjøring av plikter og rettigheter bl.a. av personvernmessig karakter.

Hvilke grep vil statsråden ta for å møte disse utfordringene?

Les hele debatten