Interpellasjoner

Liste over interpellasjoner fremført av representantene og besvart av statsrådene.

Avgrens utvalget

Finn interpellasjon etter

Østfold (1 - 2 av 2)
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til samferdselsministeren

  Interpellasjon nr. 21 (2021-2022)

  Datert: 02.12.2021

  Til behandling

  En gjenåpning av Moss lufthavn Rygge er viktig for innbyggere og for næringslivet. Fra politisk side handler det om å legge til rette for best mulige rammevilkår for en gjenåpning. Det at statsråden og den nye regjeringen umiddelbart gjeninnfører flypassasjeravgiften og også bygger ned taxfree-ordningen, gjør en gjenåpning vanskeligere. Det folkelige engasjementet er enormt. En nyopprettet gruppe på Facebook har allerede godt over 50 000 følgere, og de avholdt nylig en stor og vellykket støttemarkering for gjenåpning av flyplassen. Dessverre uteble statsråden og stortingsrepresentanter fra regjeringspartiene fra denne støttemarkeringen. Hva konkret gjør statsråden for å bidra til en gjenåpning av Moss lufthavn Rygge?
 • Interpellasjon fra Erlend Wiborg (FrP) til justis- og beredskapsministeren

  Interpellasjon nr. 20 (2021-2022)

  Datert: 19.11.2021

  Rette vedkommende: Arbeids- og inkluderingsministeren

  Til behandling

  Debatten rundt negativ sosial kontroll er en viktig debatt. Vi ser at altfor mange utsettes for det i Norge, og dette gjelder især kvinner og barn med minoritetsbakgrunn. Negativ sosial kontroll er ikke alltid like synlig og lett å avdekke, men bruken av for eksempel burka og niqab er en av de mest synlige formene for negativ sosial kontroll. Bruken vanskeliggjør også identifisering og er kvinneundertrykkende og til hinder for god integrering. Når Fremskrittspartiet har tatt opp dette tidligere, har enkelte hevdet at et forbud mot slike heldekkende plagg kan stride mot menneskerettighetene. Heldigvis har Den europeiske menneskerettsdomstol behandlet dette spørsmålet, og de kom frem til at Frankrikes forbud mot burka og niqab er i overensstemmelse med menneskerettighetene. Støtter statsråden Fremskrittspartiets syn om at burka, niqab og andre heldekkende plagg bør forbys?