Riksrevisjonens undersøking av arbeidet til styresmaktene for å nå måla om økologisk landbruk

Dokument 3:7 (2015-2016), Innst. 297 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 19.05.2016 Innst. 297 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har gjennomført en undersøkelse av myndighetenes arbeid for å nå målene om økologisk landbruk. Undersøkelsen viser blant annet at utviklingen for økologisk produksjon og forbruk ikke er i samsvar med Stortingets mål på området og at myndighetene ikke har lagt godt nok til rette for å øke det offentlige forbruket av økologisk mat. Stortinget har vedtatt at rapporten skal vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2016