Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen

Dokument 3:5 (2015-2016), Innst. 374 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 02.06.2016 Innst. 374 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet og vedlagt protokollen kontroll- og konstitusjonskomiteens innstilling om Riksrevisjonens undersøkelse av ressursutnyttelse og kvalitet i helsetjenesten etter innføringen av samhandlingsreformen. Riksrevisjonens undersøkelse viste at sentrale forutsetninger for å nå målene om bedre kvalitet på helsetjenestene ikke er på plass. Undersøkelsen viste blant annet at samarbeidet og informasjonsutvekslingen mellom sykehusene og kommunene bør bedres. Komiteen viste til at om lag 60 prosent av kommunene hadde etablert flere korttidsplasser etter innføringen av reformen, men merket seg samtidig at ca 90 prosent av kommunene i liten eller svært liten grad hadde opprettet flere langtidsplasser. Komiteen viste til at departementet har gitt Forskningsrådet i oppdrag å gjennomføre en forskningsbasert evaluering av samhandlingsreformen, kalt EVASAM, og så frem til denne oppfølgingen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 02.06.2016

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2016