Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:20:15)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 4 på vegne av FrP og SV.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:21:21)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av A og Sp.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:21:42)

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (08.06.2021 Kl. 15:22:06)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 5. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet forslag fra medlemmer fra Fremskrittspartiet om tannskader ved ulykker og dekning av behandlingsutgifter. Forslaget ble ikke vedtatt.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger