Representantforslag om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader

Innhold

Innhold

Til Stortinget

Bakgrunn

Personer som i dag havner i ulykker, får ikke nødvendigvis dekket behandling av eventuelle tannskader som oppstår. NRK kunne denne uken fortelle historien om hvordan en ulykke som resulterte i tannskader, gjorde hverdagen betydelig vanskeligere for en mann som var uheldig og ble påkjørt av en elsparkesykkel. Vedkommende fikk brudd i kjeven og omfattende tannskader. Sykehuset dekket behandling av kjevebruddet, men tannskadene ble han pålagt å dekke selv.

Forslagsstiller mener det er grunnleggende urettferdig at personer som utsettes for ulykker og skader, selv må dekke kostnadene for nødvendig tannbehandling av tannskadene. Tennene er også en del av kroppen, og det er like stor risiko for å havne i ulykker hvor man får skade på tenner, som å brekke en fot eller en arm.

Forslag

På denne bakgrunn fremmes følgende

forslag:

Stortinget ber regjeringen påse at alle personer som får tannskader som følge av ulykke, skal få dekket behandling av dette.

11. februar 2021

Åshild Bruun-Gundersen