Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag om å sikre at alle personer som utsettes for en ulykke, også får dekket sine kostnader til nødvendig behandling av tannskader

Til Stortinget
Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 29. april 2021

Geir Jørgen Bekkevold

Nicholas Wilkinson

leder

ordfører