Voteringsoversikt for sak:

Statens pensjonsfond 2019
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:24:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:24:16)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:24:33)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:24:48)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (12.06.2019 Kl. 16:25:02)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet meldingen om Statens pensjonsfond for 2019. Statens pensjonsfond består av Statens pensjonsfond utland og Statens pensjonsfond Norge. Meldingen ble vedlagt protokollen, som betyr at Stortinget tok meldingen til orientering.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger