Statens pensjonsfond 2019

Meld. St. 20 (2018-2019), Innst. 344 S (2018-2019)

Vedtak 583

Meld. St. 20 (2018–2019) – Statens pensjonsfond 2019 – vedlegges protokollen.