Voteringsoversikt for sak:

Utbygging og drift av Johan Castberg-feltet med status for olje- og gassvirksomheten
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:16:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:17:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:17:18)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:17:37)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (11.06.2018 Kl. 19:17:58)
  For

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet regjeringens proposisjon med forslag til utbygging og drift av Johan Castberg-feltet, samt status for olje- og gassvirksomheten. Utbyggingen av Castbergfeltet ble vedtatt. - Det ble videre vedtatt at Petoro AS, som er rettighetshaver for statens deltakerandel (SDØE), kan delta i utbygging og drift av Johan Castberg-feltet. Videre ble det vedtatt at regjeringen skal sørge for at senest ved etablering av flere produserende felt i Barentshavet, må disse sees i sammenheng med Johan Castberg og bygging av en ilandføringsterminal på Veidnes i Finnmark. Det ble også vedtatt at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget på egnet måte – innen utgangen av 2018 og med sikte på vedtak – om utredningene Barents Sea Oil Infrastructure gjør om en nedskalert terminalløsning og en skip-til-skip løsning på Veidnes i Finnmark. Beslutningen skal bygge på hensyn til god ressursforvaltning.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger