Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (30.01.2018 Kl. 15:03:34)
  Mot

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (30.01.2018 Kl. 15:04:03)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av KrF.

  Votering fordelt på:

 3. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet et representantforslag fra Sosialistisk Venstreparti om bilstøtteordning også for dem som ikke har inntektsgivende arbeid eller er i utdanning. Innstillingens tilrådning ble avvist med Høyres, Fremskrittspariets, Venstres og Kristelig Folkepartis stemmer. Følgend vedtak, som ble lagt frem som løst forslag i salen av Kristelig Folkeparti, ble fattet, mot Høyres, Fremskrittspartiets og Venstres stemmer: Stortinget ber regjeringen i statsbudsjettet 2019 fremme forslag om å gjeninnføre bilstønadsordningen for type 1-biler for personer i varig tilrettelagt arbeid.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger