Voteringsoversikt for sak:

Representantforslag om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:21:56)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 3 på vegne av MDG.

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:22:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 2 på vegne av MDG, SV og V.

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:22:34)
  For

  Det ble votert over:

  Forslag nr. 1 på vegne av FrP, H og Sp.

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:23:40)
  Mot

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding I, III og IV

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:23:59)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding romertall II

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (02.06.2015 Kl. 18:24:52)
  For

  Det ble votert over:

  Innstillingens tilråding romertall V

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 7. Status

  Vedtak i korthet

  Et representantforslag fra Venstre om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge er behandlet. Det ble vedtatt å be regjeringen snarest mulig sørge for at forskrift om konsekvensutredninger også gir krav om konsekvensutredning for torvuttak under 2 mill. m³ eller på myrarealer under 1 500 dekar.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

  Vedtak og henstillinger