Representantforslag fra stortingsrepresentantene Ola Elvestuen, Pål Farstad, Terje Breivik og Abid Q. Raja om en mer helhetlig og langsiktig forvaltning av myr i Norge

Dette dokument

  • Dokument 8:78 S (2014–2015)
  • Dato: 24.03.2015
  • Sidetall: 3
Til Stortinget
24. mars 2015