Voteringsoversikt for sak:

Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomheten i tiden 1. januar-31. desember 2012
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (06.06.2013 Kl. 18:33:39)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt

 2. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet årsmelding fra Ombudsmannsnemnda for Forsvaret. I årsmeldingen gjøres det rede for nemndas arbeid i 2012 og det pekes på enkelte områder der det er behov for forbedringer. Komiteens innstilling er enstemmig og Stortinget har vedtatt at årsmeldingen vedlegges protokollen.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger