Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Ombudsmannsnemnda for Forsvarets innberetning om virksomhet i tiden 1. januar–31. desember 2012

Dette dokument

  • Innst. 286 S (2012–2013)
  • Kildedok: Dokument 5 (2012–2013)
  • Dato: 07.05.2013
  • Utgiver: kontroll- og konstitusjonskomiteen
  • Sidetall: 7

Til Stortinget

Oslo, i kontroll- og konstitusjonskomiteen, den 7. mai 2013

Anders Anundsen

Marit Nybakk

leder

ordfører