Voteringsoversikt for sak:

Revidert nasjonalbudsjett 2012
Til sakssiden

Voteringsresultater

 1. 1 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:53:25)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 2. 2 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:53:42)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 3. 3 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:53:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 4. 4 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:54:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 5. 5 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:54:27)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 6. 6 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:54:41)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 7. 7 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:54:57)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 8. 8 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:55:13)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 9. 9 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:55:29)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 10. 10 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:55:46)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 11. 11 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:56:00)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 12. 12 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:56:17)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 13. 13 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:56:35)
  Mot

  Det ble votert over:

  Votering fordelt på:

 14. 14 Votering

  (15.06.2012 Kl. 14:57:24)
  For

  Det ble votert over:

  Fordeling

  Enstemmig vedtatt