Representantforslag om rettferdige konkurransevilkår i norsk dagligvarehandel

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Andreas Sjalg Unneland, Torgeir Knag Fylkesnes Saken er til behandling i næringskomiteen Forslag fra SV)

Saksgang