Representantforslag om lønnsmoderasjon for høytlønnede i staten

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Audun Lysbakken, Freddy André Øvstegård, Grete Wold, Kirsti Bergstø Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang