Representantforslag om å holde barnetrygden utenfor ved beregningen av økonomisk sosialhjelp

Dokument 8:6 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Hege Bae Nyholt, Marie Sneve Martinussen, Sofie Marhaug, Tobias Drevland Lund Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (R)

Saksgang