Skatter, avgifter og toll 2022 - lovsaker

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 07.12.2021 Innst. 4 L (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med statsbudsjettet for 2022 vedtatt lovendringer knyttet til skatter, avgifter og toll mv.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.12.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 17.12.2021