Riksrevisjonens undersøkelse av helse- og omsorgstjenester til barn med funksjonsnedsettelser

Dokument 3:15 (2020-2021), Innst. 106 S (2021-2022) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 11.01.2022 Innst. 106 S (2021-2022)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 11.01.2022

   Debattert i Stortinget 18.01.2022
   Votert i Stortinget 18.01.2022