Lov om informasjonstilgang m.m. for utvalg som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010 til 2020

Prop. 215 L (2020-2021), Innst. 670 L (2020-2021), Lovvedtak 200 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2021 Innst. 670 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt lov om informasjonstilgang m.m. for utvalget som skal undersøke saker om overgrep begått av helsepersonell mot pasienter i perioden 2010-2020. Utvalget skal også gå gjennom den såkalte Varhaug-saken, der en psykolog forgrep seg på flere pasienter over en periode på tre tiår, også etter at han var blitt fradømt sin autorisasjon. Hensikten er å se hvilke læringspunkter som kan trekkes fra denne saken når det gjelder dagens praksis. Loven skal sikre tilgang på opplysninger som er nødvendige for at utvalget kan få utført sitt arbeid i henhold til mandatet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 18.06.2021