Endringer i statsbudsjettet 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet som følge av statlig finansiering av testing til koronasertifikat ved bruk av private aktører uten avtale med det offentlige

Prop. 219 S (2020-2021), Innst. 669 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 14.06.2021 Innst. 669 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i statsbudsjettet for 2021 under Helse- og omsorgsdepartementet for å dekke utgifter til økt testing i forbindelse med koronasertifikat. Det vil bli etablert et system for statlig refusjon for hurtigtesting utført av private aktører uten avtale med det offentlige, og den vedtatte bevilgningen vil skal dekke dette.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.06.2021

   Debattert i Stortinget 18.06.2021
   Votert i Stortinget 18.06.2021