Midlertidige endringer i smittevernloven mv. (koronasertifikat) (Lov-delen)

Prop. 203 LS (2020-2021), Innst. 649 L (2020-2021), Lovvedtak 158 (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 03.06.2021 Innst. 649 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.06.2021

   Behandlet andre gang i Stortinget 10.06.2021