Statsrekneskapen 2020

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 25.05.2021 Innst. 627 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortingsmeldingen om statsregnskapet for 2020 er behandlet. Kontroll- og konstitusjonskomiteen vil høsten 2021 behandle Dokument 1 fra Riksrevisjonen der anmerkninger til statsregnskapet fremkommer. Stortingsmeldingen ble derfor vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.05.2021

   Debattert i Stortinget 08.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021