Representantforslag om enklere og billigere sykkel- og gangveier

Dokument 8:247 S (2020-2021), Innst. 637 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åshild Bruun-Gundersen, Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Terje Halleland Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 01.06.2021 Innst. 637 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag fra stortingsrepresentantene Bård Hoksrud, Tor André Johnsen, Åshild Bruun-Gundersen og Terje Halleland om enklere og billigere sykkel- og gangveier, jf. Dokument 8:247 S (2020-2021) og Innst. 637 S (2020-2021). Representantforslaget ble ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.06.2021

   Debattert i Stortinget 14.06.2021
   Votert i Stortinget 15.06.2021