Representantforslag om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser

Dokument 8:188 L (2020-2021), Innst. 618 L (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Per-Willy Amundsen, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag (FrP) Innstilling avgitt 27.05.2021 Innst. 618 L (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentanter fra Fremskrittspartiet om skjerpet straff ved flere grove integritetskrenkelser. Forslaget fikk ikke støtte fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.05.2021

   Første gangs behandling:
   Debattert i Stortinget 09.06.2021
   Votert i Stortinget 09.06.2021