Representantforslag om å nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Erlend Wiborg, Himanshu Gulati, Jon Georg Dale, Sivert Bjørnstad Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 27.04.2021 Innst. 362 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg. Med stemmene fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti ble følgende stortingsvedtak vedtatt:: Stortinget ber regjeringen nedsette et forenklings- og moderniseringsutvalg der partene i arbeidslivet er med, som skal gjennomgå og fremme forslag til språklige endringer i arbeidervernlovgivningen. Målet med endringene er å gjøre lovverket mer brukervennlig for bedrifter, tillitsvalgte og ansatte.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.04.2021

   Debattert i Stortinget 03.05.2021
   Votert i Stortinget 04.05.2021