Riksrevisjonens undersøkelse av politiets innsats mot kriminalitet ved bruk av IKT

Dokument 3:5 (2020-2021)

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang