En helhetlig politikk for å inkludere flere i arbeids- og samfunnslivet

Status: Regjeringen har fremmet en melding til Stortinget.
Bortfaller på grunn av stortingsvalget

Melding fra Arbeids- og sosialdepartementet

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og vedtak

      Bortfaller på grunn av stortingsvalget