Representantforslag om at Statens vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes

Dokument 8:41 S (2020-2021), Innst. 189 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kirsti Leirtrø, Stein Erik Lauvås, Sverre Myrli Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (A) Innstilling avgitt 26.01.2021 Innst. 189 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Representantforslag 41 S (2020-2021) fra Stein Erik Lauvås, Sverre Myrli og Kirsti Leirtrø om at Statens vegvesens trafikkstasjon på Mysen i Indre Østfold opprettholdes, jf. Innst. 189 S (2020-2021). Representantforslagene ble ikke vedtatt. Det ble samtidig flertall for følgende forslag, fremmet av representanter fra Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre og med støtte fra Kristelig Folkeparti: Stortinget ber regjeringen avvente planlagte nedleggelser eller reduksjoner av tjenestetilbud ved trafikkstasjonene. Eventuelle strukturendringer skal ikke gjennomføres før man har på plass gode løsninger som gjør at behovet for fysisk oppmøte er varig redusert, eksempelvis som følge av digitalisering, og som ikke får store negative konsekvenser for folk og næringsliv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.01.2021

   Debattert i Stortinget 02.02.2021
   Votert i Stortinget 04.02.2021