Utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa - Gran grense inkl. Jaren - Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet

Prop. 23 S (2020-2021), Innst. 132 S (2020-2021) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 01.12.2020 Innst. 132 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra regjeringen om utbygging og finansiering av rv. 4 på strekningen Roa - Gran grense, inkludert strekningen Jaren - Amundrud/Almenningsdelet - Lygnebakken i Innlandet. Regjeringens forslag om utbygging og finansiering av prosjektet ble vedtatt. Bare Rødt stemte mot.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 01.12.2020

   Debattert i Stortinget 07.12.2020
   Votert i Stortinget 07.12.2020