Representantforslag om tiltak mot kvakksalveri og bedre prioritering av helseressurser

Dokument 8:153 S (2019-2020)

Merknad

Helse- og omsorgskomiteen ønsker skriftlige innspill til dette forslaget. For at komiteen skal rekke å ta innspillene med i behandlingen av saken, må de sendes til vårt postmottak helse-omsorg@stortinget.no senest tirsdag 5. januar kl. 23.59. Det legges ikke opp til noen muntlig høring.

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Hege Haukeland Liadal, Ingvild Kjerkol, Jan Bøhler, Lene Vågslid, Tellef Inge Mørland, Tore Hagebakken, Tuva Moflag, Maria Aasen-Svensrud Saken er til behandling i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (A)

Saksgang