Redegjørelse av olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging

Innst. 146 S (2020-2021)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Utkast til innstilling er forelagt for næringskomiteen til uttalelse Innstilling avgitt 03.12.2020 Innst. 146 S (2020-2021)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en redegjørelseav olje- og energiministeren om Equinor ASAs virksomhet i USA og statens eieroppfølging. Stortinget har enstemmig besluttet å legge redegjørelsen ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 03.12.2020

   Debattert i Stortinget 10.12.2020
   Votert i Stortinget 11.12.2020