Representantforslag om å sikre fremdrift i prosjektet E39 Rogfast

Dokument 8:108 S (2019-2020), Innst. 354 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Morten Stordalen, Helge André Njåstad, Jon Georg Dale, Roy Steffensen, Tor André Johnsen, Terje Halleland Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.06.2020 Innst. 354 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om å sikre fremdrift av prosjektet E39 Rogfast. Ingen av de opprinnelige forslagene ble vedtatt. I komiteens behandling av representantforslaget kom et flertall bestående av Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og Venstre sammen, og fremmet følgende forslag: "Stortinget ber regjeringen sørge for en rask fremdrift i prosjektet E39 Rogfast og at det i hovedsak videreføres basert på gjeldende vedtak i Stortinget. Dersom kostnadsgjennomgangen av prosjektet viser at det er nødvendig å endre styrings- og kostnadsrammen, skal regjeringen legge det fram for Stortinget så raskt som mulig og slik at fremdriften i prosjektet ikke blir unødig forsinket. " Dette forslaget ble vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2020

   Debattert i Stortinget 11.06.2020
   Votert i Stortinget 11.06.2020