Rapport fra Stortingets delegasjon til Nordisk råd om virksomheten i 2019

Dokument 17 (2019-2020), Innst. 388 S (2019-2020)

Status: Saken er behandlet i komiteen og innstilling er avgitt. Avventer behandling i Stortinget.

Dokument fra Delegasjoner Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2020 Innst. 388 S (2019-2020)

Saksgang

  1. Status

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 17.06.2020

      Foreløpig dato for behandling i Stortinget: 22.10.2020