Valg av nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd samt suppleringsvalg til internasjonale delegasjoner

Innst. 146 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 06.02.2020 Innst. 146 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har valgt nye medlemmer til internasjonale delegasjoner som følge av at Knut Arild Hareide og Abid Q. Raja er blitt medlemmer av regjeringen. Andre N. Skjelstad, Venstre, ble valgt som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til Nordisk råd. Ola Elvestuen, Venstre, ble valgt som nytt varamedlem til Stortingets delegasjon til konferansen for overvåking av EUs utenriks-, sikkerhets- og forsvarspolitikk. Andre N. Skjelstad, Venstre, ble valgt som nytt medlem av Stortingets delegasjon til Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europas (OSSEs) parlamentariske forsamling. Geir Sigbjørn Toskedal, Kristelig Folkeparti, ble valgt som nytt personlig varamedlem til OSSEs parlamentariske forsamling.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 06.02.2020

   Debattert i Stortinget 11.02.2020
   Votert i Stortinget 11.02.2020