Representantforslag om å avslå søknad fra NorthConnect om anleggskonsesjon, utenlandskonsesjon og unntak fra EØS-regelverk for å bygge strømkabel mellom Norge og Storbritannia

Dokument 8:49 S (2019-2020), Innst. 220 S (2019-2020)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Gisle Meininger Saudland, Sylvi Listhaug Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 31.03.2020 Innst. 220 S (2019-2020)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Sylvi Listhaug, Bård Hoksrud og Gisle Meininger Saudland om å avslå søknad fra NorthConnect om anleggskonsesjon, utenlandskonsesjon og unntak fra EØS-regelverk for å bygge strømkabel mellom Norge og Storbritannia. Stortingets flertall fattet følgende vedtak: "I tråd med de kriteriene Stortinget vedtok i forbindelse med behandling av Prop. 5 L (2017-2018) , jf. Innst. 175 L (2017-2018) , ber Stortinget regjeringen snarest legge fram forslag om endring i energiloven som sikrer Statnetts monopol på å eie og drifte alle fremtidige utenlandskabler."

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.03.2020

   Debattert i Stortinget 23.04.2020
   Votert i Stortinget 23.04.2020