Representantforslag om umiddelbar innføring av fortsatt rett til pleiepenger i perioden etter barnets død

Dokument 8:11 L (2019-2020)

Status: Representantforslaget er til behandling i komiteen.

Lovforslag fra Audun Lysbakken, Karin Andersen, Solfrid Lerbrekk, Solveig Skaugvoll Foss Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (SV)

Saksgang