Statsrådsprotokollene for tidsrommet 1. januar til 30. juni 2019

Status: Saken er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen

Saksgang