Redegjørelse av justis- og innvandringsministeren om bemannings- og beredskapssituasjonen i politiet

Status: Redegjørelsen er til behandling i komiteen.

Saken er til behandling i justiskomiteen

Saksgang