Levende lokalsamfunn for fremtiden. Distriktsmeldingen

Meld. St. 5 (2019-2020)

Status: Meldingen er til behandling i komiteen.

Melding fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er til behandling i kommunal- og forvaltningskomiteen

Saksgang