Særskilt melding til Stortinget om isolasjon og mangel på menneskelig kontakt i norske fengsler

Dokument 4:3 (2018-2019)

Merknad

Dokument 4:2 (2018-2019) vil ikke bli lagt fram for Stortinget

Status: Dokumentet er til behandling i komiteen.

Dokument fra Ombudsmenn Saken er til behandling i kontroll- og konstitusjonskomiteen Utkast til innstilling forelegges for helse- og omsorgskomiteen og justiskomiteen til uttalelse før innstilling avgis

Saksgang