Teknisk test 17.–18. september

Tirsdag 17. og onsdag 18. september gjennomføres det tekniske tester av infrastrukturen i stortingssalen. I perioden vil blant annet talerlisten, nett-TV og førstesiden på  stortinget.no bli testet, og det kan oppleves aktivitet i disse.

Representantforslag om ei offentleg evaluering av integrert strategisk leiing innan forsvarssektoren

Dokument 8:140 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Bengt Fasteraune, Liv Signe Navarsete, Willfred Nordlund Saken er til behandling i utenriks- og forsvarskomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang