Representantforslag om en mer effektiv rovdyrforvaltning

Dokument 8:125 S (2018-2019), Innst. 418 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Pollestad, Heidi Greni, Marit Knutsdatter Strand, Ole André Myhrvold, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 13.06.2019 Innst. 418 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SP om en mer effektiv rovdyrforvaltning. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2019