Samtykke til ratifikasjon av avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om samarbeid i konkurransesaker (nordisk avtale om samarbeid i konkurransesaker m.m.)

Prop. 92 LS (2018-2019), Innst. 295 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Nærings- og fiskeridepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Utkast til innstilling er forelagt for utenriks- og forsvarskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 21.05.2019 Innst. 295 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om samtykke til ratifikasjon av en avtale av 8. september 2017 mellom Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Stortinget har enstemmig gitt sitt samtykke til ratifikasjonen,

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 07.06.2019