Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser

Dokument 8:114 S (2018-2019), Innst. 310 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 310 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeidsplasser. Forslaget ble forkastet mot stemmene fra Arbeiderpartiet, Senterpartiet, Sosialistisk Venstreparti, MDG og Rødt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 05.06.2019