Representantforslag om HMS-kort på bygge- og anleggsarbeiderplasser

Dokument 8:114 S (2018-2019)

Status: Forslaget er til behandling i komiteen.

Forslag fra Geir Adelsten Iversen, Per Olaf Lundteigen, Siv Mossleth, Willfred Nordlund Saken er til behandling i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (Sp)

Saksgang