Representantforslag om openheit om prioriteringar i det offentlege helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmeleghald av Statens legemiddelverk sitt avgjerdsgrunnlag og kost-nytte-vurderingar av nye legemiddel

Dokument 8:111 S (2018-2019), Innst. 385 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Marit Knutsdatter Strand, Nils T. Bjørke, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 04.06.2019 Innst. 385 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Senterpartiet om prioriteringer i det offentlige helsevesenet og å avslutte praksisen med hemmelighold av Statens legemiddelverks kost-nytte vurderinger av nye legemidler. Forslagene i saken berører arbeidsformen til Beslutningsforum for nye metoder, og praksisen med at legemiddelpriser fra anbudskonkurranser holdes hemmelig. Regjeringspartiene stemte mot forslagene, og de ble dermed ikke vedtatt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2019

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2019