Representantforslag om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene

Dokument 8:110 S (2018-2019), Innst. 327 S (2018-2019)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ole André Myhrvold, Siv Mossleth, Sandra Borch Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 28.05.2019 Innst. 327 S (2018-2019)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra Senterpartiet om å bevare ærfuglene og den spesielle kystkulturen i de tradisjonelle egg- og dunværene. Forslaget fikk ikke tilslutning fra et flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2019

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2019